Klassisk massage

Massage - en behandling som berör oss
Massage är faktiskt det äldsta sättet att bota.
Hippokrates sa: "Varje läkare borde lära sig massera". Han rekommenderade på 400 talet f Kr massage som botemedel mot flera sjukdomar.
Beröring är så naturligt för oss att människor som inte får sitt behov av detta tillfredställt kan bli deprimerade och lättirriterade.
Alla människor har behov av beröring för att känna kärlek, värme och trygghet.
Beröringssinnet är kanske det mest grundläggande av alla våra sinnen.
Beröring innebär trygghet och tröst.
Med beröring visar man en människa att man bryr sig om henne, och överför en känsla av gemenskap, intuitiv förståelse, trygghet och välbehag.
Själva ordet massage härrör troligen från arabiskans "masah" som betyder att stryka med handen.

Massage kan definieras som en manuell alternativmedicinsk behandlingsform för mekanisk bearbetning av kroppens mjukdelar som syftar till att förbättra både kroppsliga och fysiska funktioner.
Några av de viktigaste användningsområdena för massage är:

Muskelspänningar
Träningsvärk
Förbättring av blodcirkulationen i huden och underliggande vävnader
Återställande av styrkan av rörligheten efter olika skador
Uppehållande av muskeltonus och blodcirkulation hos sängliggande och rullstolsbundna patienter
Allmän avslappning samt skapande av lättnad och välbefinnande hos psykiskt spända personer
Nyttan av massage
Massage har en djupgående effekt på hälsan.
Det förbättrar blodcirkulationen,
löser spänningar i musklerna,
främjar matsmältningen och
underlättar bortförandet av slaggprodukter genom att stimulera lymfpassaget.
Vid massage känner man sig ompysslad och bortskämd och har en härlig känsla av välbefinnande.
Spänningar
Små knutor under huden orsakas av hopbuntade muskelfibrer eller en ansamling av slaggprodukter.
Massage i livets olika skede
"Man kan inte begripa om man inte har blivit begripen"
Beröring är "sinnenas moder".
"Vid sidan av hjärnan är nog huden den viktigaste av alla våra organ"

Varför massera barn?
Barn behöver näring, det är alla överens om. Vi lär också veta om att denna näring inte bara består av mat. Vi pratar om "känslomässigt undernärda" barn och i skolan "matas" barnen med kunskaper.
Det är däremot inte lika självklart för alla att stimulering via huden är minst lika viktigt för barnens utveckling som födan.
En sak är säker: Ingen människa har någonsin fått för mycket av närande kroppskontakt.
Många föräldrar var undernärda som barn i fråga om känslomässig eller fysisk intimitet och har svårt att ge sina barn just dessa saker. Massage är då en väldigt konkret handling som man kan träna dig i.
Babymassage
Indirekt påverkas barnet redan som foster av den massage som mamman får.
Under graviditeten
Gravida kvinnor brukar vara väldigt tacksamma för massage - de lever ju så pass mycket i sin kropp, men det gäller dock att iaktta försiktighet.
Särskilt tacksam är massage ( eller att bli knådad ) på ryggen, skinkorna och låren.

Sömnbesvär och nervositet
Kroniskt tillstånd som kan förorsaka mycket lidande skall kunna hjälpa med massage och beröring.
Massage på vilken kroppsdel som helst, spec. ryggen samt huvudet och ansiktet, kan ha en lugnande verkan.

Ålderdom - äldre
Ålderdomen är ingen sjukdom och gamla människor är inte nödvändigtvis svårt sjuka.
Massage för gamla och svårt sjuka
Äldre och svårt sjuka människor lider ofta brist på kroppskontakt, särskilt om deras livskamrat har dött. Kroppen är till en hel del besvär.
Behovet av sköna kroppsupplevelser är väldigt stort just högre upp i åldern man kommer.
Massage ökar blodcirkulationen och lymfflödet. Musklerna får också stimulans, en sorts passiv gymnastik.

Sorg
Förlusten av en närstående är ett sådant tillfälle då massage kan göra oerhörd nytta.
Sörjande människor stänger ibland in sina känslor, och massage kan fungera som en säkerhetsventil genom att frigöra både fysiska och psykiska spänningar. På så sätt kan människan få hjälp att lättare komma över sin sorg.

Cancer
Sjuka människor känner sig ofta isolerade och ensamma. Massage kan betyda enormt mycket för dem.
All slags massage är skön.
Beröring är ett sätt att uttrycka omsorg och sympati och massage framkallar värme och avslappning, vilket kan bidra till att lindra smärtan.

Bantning
Massagen kan bidra till att man blir slankare. Fettet försvinner visserligen inte av massage, men självkänslan och utseendet förbättras vilket underlättar bantningen.
Smärta som gör ont
"Fingret på en skicklig massör ska sänka sig lika mjukt på en smärtande nerv som daggen på gräset och lika tungt på en förtorkad valk som en elefantfot".